ENERGETICKÉ STROJÁRNE, s.r.o.

Opravy elektrických zariadení

Technické činnosti

 • Technická poradenská činnosť pre rozvoj a modernizácie silnoprúdových elektrických zariadení a rozvodov
 • Projektová dokumentácia pre nové inštalácie a rekonštrukci
 • Zabezpečenie periodických revízií všetkých elektrických zariadení v súlade s STN
 • Technická pomoc pri nábehoch silnoprúdových elektrických zariadení
 • Špecifikácia dodávok elektrických zariadení

Opravy

 • Udržiavanie a opravy elektrických zariadení a rozvodov inštalovaných vo výrobných a nevýrobných priestoroch aj v prostredí SNV
 • Skladba zariadení – rozvodné zariadenia, stožiarové osvetlenia, bleskozvody, pracovné stroje, vonkajšie káblové rozvody, vnútorné inštalácie v budovách

Montáže

 • Montáže elektrických zariadení
 • distribučné rozvodné zariadenia do 110 kV
 • vnútorné a vonkajšie rozvody do 110 kV
 • stožiarové osvetlenia cestné, železničné a parkové
 • bleskozvody a uzemnenie
 • montážne práce s hydraulickou plošinou do výšky 16 m

Údržba

Silnoprúdové zariadenia

 • distribučné rozvodné zariadenia bez obmedzenia napätia
 • nastavovanie elektrických ochrán rozvodných systémov a spotrebičov
 • vonkajšie a vnútorné káblové rozvody do napätia 110 kV
 • stožiarové cestné a železničné osvetlenie
 • bleskozvody a uzemnenia
 • realizácia a opravy svetelnej s zásuvkovej inštalácie vo výstavných, reprezentačných, priemyselných a administratívnych budovách
 • montážne práce s hydraulickou plošinou do výšky 16 m
 • Odborno-technické prehliadky olejových transformátorov VN, VVN
 • Regenerácia izolačných olejov
 • Odborno-technické prehliadky vypínačov VN, VVN všetkých typov

Slaboprúdové zariadenia

 • štruktúrované počítačové siete
 • vonkajšie a vnútorné káblové rozvody
Projektovanie

OPRAVY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

TECHNICKÁ ČINNOSŤ, OPRAVY A MONTÁŽE, SILNOPRÚDOVÉ, SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIA

ČÍTAŤ VIAC
Projektovanie

OPRAVY EL. STROJOV TOČIVÝCH

TECHNICKÁ ČINNOSŤ, ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ OPRAVY, MONTÁŽE, DIAGNOSTIKA

ČÍTAŤ VIAC