ENERGETICKÉ STROJÁRNE, s.r.o.

O spoločnosti

Spoločnosť ENERGETICKÉ STROJÁRNE, s.r.o.

vznikla v roku 1996. Pôvodným zameraním spoločnosti boli opravy a údržba elektrických zariadení. Postupne sa program ponúkaných služieb rozširoval o ďalšie činnosti so zameraním aj na opravy elektrických strojov.

V súčasnosti spoločnosť poskytuje komplexné služby ako sú dodávka, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení pre nevýrobné a výrobné objekty pre chemický, strojárenský priemysel a energetiku.

Všetky činnosti sú vykonávané podľa platných slovenských technických noriem a na základe oprávnení udelených inšpektorátom práce v súlade s predmetom podnikania pre:

  • silnoprúdové elektrické zariadenia
  • opravy elektrických strojov

Od roku 2004 má spoločnosť ENERGETICKÉ STROJÁRNE, s.r.o. k dispozícii vlastný výrobný areál. Od roku 2005 bol v spoločnosti zavedený systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001. Táto skutočnosť výrazne prispieva k ďalšiemu rozvoju obchodných aktivít.

Od začiatku roka 2016 sa v spoločnosti zavádza systém enviromentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001. Spoločnosť sa plánuje certifikovať podľa uvedených noriem do konca roka 2016. Spoločnosť pri zavádzaní systémov sa zaviazala plniť úlohy vyplývajúce z Politiky BOZP a Politiky ochrany životného prostredia.

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty