ENERGETICKÉ STROJÁRNE, s.r.o.

Opravy a údržba elektrických strojov točivých

Opravy elektrických strojov točivých

 • Svoje služby poskytujeme vo výrobných i v nevýrobných priestoroch, ako aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Technické činnosti

 • Technická poradenská činnosť pre prevádzkovanie a opravy elektrických strojov
 • Technická pomoc pri nábehoch nových strojov
 • Konštrukčné práce pre opravy elektrických strojov

Opravy

 • Stredné a generálne opravy nn a vn strojov vo vlastných dielenských priestoroch aj u zákazníka

Skladba opravovaných elektromotorov

 • asynchrónne,
 • synchrónne,
 • komutátorové,
 • jednosmerné,
 • špeciálne – ponorné čerpadlá, magnetické spojky, pohony miešadiel reaktorov
 • elektromotory akéhokoľvek druhu a v každom vyhotovení
 • elektromotory určené do výbušnej atmosféry (Ex)

Montáže

 • Montáže elektrických strojov točivých na pozíciách vrátane zapojenia, zospojkovania a vycentrovania

Elektrické opravy

 • prevíjanie elektromotorov so svorkovým napätím max. 690 V v tepelnej triede F (155ºC)
 • výroba a montáž vinutí pre vysokonapäťové elektrické stroje do 13 800 V v tepelnej triede F (155ºC)
 • výroba vinutí pre hydroalternátory so svorkovým napätím max. 13 800 V
 • vákuová impregnácia vinutí v tepelnej triede F (155ºC)
 • vysušovanie elektrického systému v tunelovej peci
 • renovácia rotorových vinutí – pólové cievky
 • výroba vinutí pre elektromagnety
 • výroba vinutí pre zváracie zdroje

Mechanické opravy

 • renovácia dielov naváraním bežnými metódami
 • výroba nových náhradných dielov
 • sústruženie, frézovanie komutátorov (rotory s priemerom max. 1 250 mm)
 • vyvažovanie rotačných telies s hmotnosťou max. 6 000 kg

Diagnostika

 • dynamometrické skúšky do výkonu 200 kW
 • vybudovaný systém medzioperačnej kontroly
 • meranie dielektrických parametrov vinutí
 • kompletná kusová skúška (izolačný stav, ohmické odpory, chod naprázdno, vibrodiagnostika ...)
Projektovanie

OPRAVY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

TECHNICKÁ ČINNOSŤ, OPRAVY A MONTÁŽE, SILNOPRÚDOVÉ, SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIA

ČÍTAŤ VIAC
Projektovanie

OPRAVY EL. STROJOV TOČIVÝCH

TECHNICKÁ ČINNOSŤ, ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ OPRAVY, MONTÁŽE, DIAGNOSTIKA

ČÍTAŤ VIAC