ENERGETICKÉ STROJÁRNE, s.r.o.

Služby

Elektrické zariadenia

 • rozvody a zariadenia mar
 • elektrická požiarna signalizácia
 • káblové rozvody všetkých druhov bez obmedzenia napätia
 • napájacie trafostanice 0,4; 6,3; 110; 220 kv
 • stožiarové osvetlenia
 • bleskozvody a uzemnenia
 • odborno-technické prehliadky olejových transformátorov vn, vvn
 • regenerácia izolačných olejov
 • odborno-technické prehliadky vypínačov vn, vvn všetkých typov
 • výroba rozvádzačov

Opravy elektrických strojov

 • opravy nízkonapäťových elektromotorov
 • opravy vysokonapäťových elektromotorov
 • opravy generátorov, budičov
 • výroba veľkých vinutí dodávateľským spôsobom
 • mechanické opravy všetkých druhov točivých strojov
Projektovanie

OPRAVY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

TECHNICKÁ ČINNOSŤ, OPRAVY A MONTÁŽE, SILNOPRÚDOVÉ, SLABOPRÚDOVÉ ZARIADENIA

ČÍTAŤ VIAC
Projektovanie

OPRAVY EL. STROJOV TOČIVÝCH

TECHNICKÁ ČINNOSŤ, ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ OPRAVY, MONTÁŽE, DIAGNOSTIKA

ČÍTAŤ VIAC